Energideklaration för villor – En vägledning

08 februari 2024 Renate Degerth

editorial

Att förstå och förbättra din villas energieffektivitet är avgörande i klimatsmart husägande. Energideklarationen är ett viktigt verktyg i detta arbete. Den ger dig inte bara en klar bild av hur energisnål ditt hem är, utan är också ett krav vid försäljning av din bostad. I denna artikel utforskar vi vad energideklaration innebär för villägare och vilka fördelar det finns med att hålla sin energideklaration uppdaterad.

Vad innebär energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument som beskriver en byggnads energiprestanda. För villor ger den en indikation på hur mycket energi som används för uppvärmning, varmvatten, belysning och annan drift. Sedan 2008 är det i Sverige lag på att alla fastigheter som säljs eller byter ägare ska ha en giltig energideklaration. Deklarationen ska vara högst tio år gammal och avsedd att ge potentiella köpare insyn i husets energiförbrukning.

Energideklarationen granskar flera aspekter av bostaden:

– Byggnadens skick: Isolering, fönster och dörrars tätning.

– Värme- och ventilationssystem: Effektiviteten hos befintliga system.

– Förnybar energianvändning: Eventuella solceller, solfångare eller andra gröna teknologier.

– Energianvändning:Genomsnittlig årlig energiförbrukning kalkylerad i kilowattimmar per kvadratmeter.

Syftet med deklarationen är inte bara att informera, utan även att uppmuntra ägare att göra energibesparande åtgärder i sina hem.

Processen att få en energideklaration

Att få en energideklaration villa utförd börjar med att anlita en certifierad energiexpert. Experten genomför sedan en noggrann undersökning av villan för att uppskatta dess energianvändning. Bedömningar och mätningar innefattar inspektion av element såsom värmeisolering, fönster, uppvärmningssystem och varmvattenberedning. All data som samlats används sedan för att beräkna en energiprestanda, vilket resulterar i en energiklass från A till G, där A visar bäst energieffektivitet.

När utvärderingen är färdig tillhandahåller energiexperten en rapport som innehåller förslag på åtgärder du kan vidta för att minska ditt hem energiförbrukning. Rekommendationerna är skräddarsydda för just din villa och kan innefatta allt från att byta till energieffektiva fönster till att installera en smart termostat.

Kostnadseffektivitet och miljömässiga fördelar

En av de största fördelarna med att ha en aktuell energideklaration är potentialen att minska energikostnaderna. Genom att följa rekommendationerna i deklarationen kan husägare göra nödvändiga åtgärder för att förbättra sin energieffektivitet, vilket i längden kan leda till betydande besparingar på energiräkningar. Dessutom bidrar det till en minskning av bostadens miljöpåverkan eftersom lägre energianvändning innebär mindre utsläpp av växthusgaser.

En energideklaration kan också öka din fastighets värde. Ett energieffektivt hus är attraktivt för köpare som inte bara ser till husets estetiska egenskaper, utan också dess driftkostnader och klimatpåverkan. Således kan en god energiprestanda vara en försäljningsfördel på fastighetsmarknaden.

image

Kom ihåg vid försäljning eller renovering

Vid försäljning av din villa är en giltig energideklaration ett lagkrav. Det är även klokt att ha den till hands om du planerar en renovering eftersom du då kan ta större hänsyn till energieffektivitet i renoveringsprocessen. Det finns även ekonomiska incitament som bidrag och subventioner att ta del av för de som väljer att göra energieffektiva förbättringar.

Är du i behov av att få en energideklaration för din villa eller vill du ha mer information kring processen och fördelarna? Besök https://edek.nu/ som är en pålitlig partner i att utfärda energideklarationer. De hjälper dig inte bara att få din deklaration utförd av certifierade experter, utan erbjuder även vägledning för att förbättra din bostads energiprestanda.

Fler nyheter